UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI
                                             DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - KINETOTERA
PIE