UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI
                                             DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - KINETOTERA
PIE
 
 

Sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti - 5 mai 2017
Termene şi recomandări pentru redactarea comunicărilor ştiinţifice
Model cercetare teoretică - eseu
Model cercetare aplicativă pe baza anchetei sub formă de chestionar