UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI
                                             DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - KINETOTERA
PIE
 
 
     
 

THE INTERNATIONAL CONFERENCE

TRADITION AND PERSPECTIVES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Bucharest, May 19th, 2017