UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI
                                             DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - KINETOTERA
PIE
 
 
a
   
CADRE DIDACTICE
Istoric (1950 - 2012)
aa
CONSILIUL DE CONDUCERE
AL DEPARTAMENTULUI


- prof. dr. Mihaela NETOLITZCHI
director departament
- lect. dr. Nicoleta LEONTE
coordonator activitate ştiinţifică
-conf. dr. Narcis NEAGU
coordonator activitate competiţională

- conf. dr. Raluca Anca PELIN
coordonator activitate didactică

- lect. dr. Iancu RĂCHITĂ
coordonator bază materială

aaaaaaaa
SECRETARIAT
Andra PUIU

ADMINISTRATOR
Victoriţa GHEORGHE
 
prof. emerit Ion BULUGIOIU
prof. emerit dr.Teodor USCATU