UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI
                                             DEPARTAMENTUL DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT - KINETOTERA
PIE
 
 

COMPETIŢII U.P.B.
anul universitar 2016 - 2017 semestrul II
A
CROSUL DE PRIMĂVARĂ
A
POLITEHNIADA 2016 - 2017
semestrul II

la:A
BASCHET studenţi
BASCHET studente
HANDBAL

FOTBAL
SCHI
VOLEI

PROGRAM ANTRENAMENTE
ECHIPE REPREZENTATIVE U.P.B.

Anul universitar 2016 - 2017
Semestrul II

PROGRAM
 ACTIVITĂŢI SPORTIVE PENTRU CADRELE DIDACTICE  DIN U.P.B
.
Anul universitar 2016-2017 Sem. II
aA

COMPETIŢII U.P.B.
anul universitar 2016 - 2017 semestrul I
Retrospectivă
V
CROSUL DE TOAMNĂ
Clasament / Imagini: Studente, Studenţi, Premiere
POLITEHNIADA 2016 - 2017
semestrul I
BADMINTON / Clasament
GIMNASTICĂ AEROBICĂ
ŞI DANS
/ Clasament
ÎNOT / Clasament
ŞAH / Clasament
TENIS DE CÂMP M / Clasament
TENIS DE CÂMP F / Clasament

TENIS DE MASĂ / Clasament


aAaaAa

XXXDepartamentul de Educaţie Fizică şi Sport - Kinetoterapie este o structură organizatorică şi funcţională distinctă în cadrul Facultăţii de Inginerie Medicală a Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, abilitată să asigure dezvoltarea şi menținerea capacităţii funcţionale a organismului, optimizarea structurilor acestuia, dobândirea unui potențial biologic care să contribuie la eficientizarea activităţilor socio-profesionale ale studenţilor, la atingerea unor standarde ridicate de performanţă, la îmbunătățirea calităţii vieții.
XXXActivitatea de educaţie fizică şi sportivă în U.P.B. se desfăşoară sub o multitudine de forme, de la orele prevăzute în planurile de învăţământ, în special pentru studenţii din anii I şi II, până la pregătirea echipelor reprezentative pentru participarea la competiţiile studenţeşti naţionale şi internaţionale.
XXXCadrele didactice ale acestui departament îşi propun să creeze acel mediu competent şi dinamizator pentru ca studenţii să participe la desfășurarea activităţilor specifice din dorinţa de a se mişca, de a învăţa ceva nou, conform propriilor opţiuni, cu aplicabilitate cât mai largă în petrecerea activă a timpului liber, atât în perioada studiilor cât şi după finalizarea acestora.
XXXSpecialiştii noştri în kinetoterapie vin în întâmpinarea studenţilor care doresc să identifice modalitățile particularizate de mișcare  în scopul armonizării şi  perfecţionării propriului corp.